Wykorzystane narzędzia

Korpusomat korzysta z z dwóch wysokopoziomowych bibliotek programistycznych do przetwarzania języków naturalnych spaCy oraz Stanza oraz zbudowanych przez ich twórców modeli dla poszczególnych języków.

Inne wykorzystane narzędzia i zasoby:
  • Universal Dependencies,

  • Marciniak, M., Mykowiecka, A., & Rychlik, P. (2016). TermoPL - a Flexible Tool for Terminology Extraction. LREC.

  • Matthijs Brouwer, Hennie Brugman and Marc Kemps-Snijders 2017. MTAS: A Solr/Lucene based multi tier annotation search solution. Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2016. Linköping Electronic Conference Proceedings 136: 19–37.