Cytowanie

W przypadku użycia w pracy naukowej prosimy o zacytowanie jednego z artykułów: Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński. Korpusomat – stan obecny i przyszłość projektu . Język Polski , CI(2):49–58, 2021. bibtex doi

Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński, and Maciej Ogrodniczuk. Korpusomat — a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora . Computational Methods in Science and Technology , 24(1):21–27, 2018. bibtex doi